Quý khách có nhu cầu thuê xe du lịch từ 4 chỗ đến 45 chỗ, vui lòng chọn hình thức đặt xe chọn 1 trong cách cách thức sau:

Cách 1: Liên hệ trực tiếp với chúng tôi

Địa Chỉ Văn Phòng: 99 Đường số 3 Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mobile: 0787 688 677

Email: admin@Suntaxi.vn

Cách 2: Gửi email cho chúng tôi

Tạo phiếu thông tin sau và gửi vào email: admin@Suntaxi.vn chúng tôi sẽ phản hồi lại trong 30 phút.
Họ và Tên :………………………………………………………………………………………………………………………………
Tên Đơn Vị, Công Ty………………………………………………………………………………………………………
Mã Số Thuế:……………………………………………………………………………………………………………………………
Địa Chỉ:…………………………………………………………………………………….……………………………………………
Số CMNN:………………………………………………………………………………………………………………………………
Điện Thoại:………………………………………………………………………………………………………………………
Yêu cầu theo thông tin sau:
Địa điểm đón khách:……………………………………………………………………………………………………………………
Hình Thức Thanh Toán (Tiền mặt hoặc chuyển khoản):…………………………………………
Số tiền đặt cọc trước: …………………………………………………………………………………………………………………
Yêu cầu khác nếu có: …………………………………………………………………………………………………………………
Đề nghị công ty xuất trả hóa đơn GTGT vào ngày…………………………………………………

Mọi Thắc Mắc Của Quý Khách Có Thể Liên Hệ Chúng Tôi Tại:

Địa Chỉ Văn Phòng: 99 Đường số 3 Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mobile: 0787 688 677

Email: admin@xelientinh.vn